Volde
Pnömatik Taşıma

Yoğun Faz Taşıma

  DensPlus

|  Yüksek kapasite ve uzun mesafe...

DensPlus yoğun faz pnömatik taşıma (densveyör sistemi) zorlu, aşındırıcı ve tane boyutunda kırılma olması istenmeyen malzemelerin taşınması için en uygun yöntemdir. Ayrıca uzun mesafeli ve yüksek taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için de en çok tercih edilen sistemdir.

Sistemin birim malzeme miktarı başına kullandığı havanın diğer taşıma yöntemlerine göre daha az olması sistemde düşük hızlarda taşıma yapılmasını sağlar. Bu sayede düşük hızda ve düşük basınçta taşıma yapabilenyoğun faz taşıma sisteminde ekipman ve dirseklerde aşınma çok az olur. Böylelikle minimum bakımla uzun ömürlü çalışma gücüne sahip olur.

Yoğun Faz Taşıma


  Avantajlar

 • Hassas, kırılgan veya aşındırıcı malzemeleri zarar görmeden, düşük hızda ve yoğun bir şekilde taşıyabilir.
 • Enerji tasarrufu, bakım kolaylığı, uzun mesafe taşıma kapasitesi ve çoklu hedeflere ulaşma imkanı sağlar.
 • Malzeme kaybını, toz oluşumunu, boru aşınmasını ve çevresel kirliliği azaltır.
 • Malzeme kalitesini, ürün verimliliğini ve iş güvenliğini artırır.

                      

  Özellikler

 • Basınçlı bir kapta toplanan malzemeyi, sıkıştırılmış hava ile boru hattına gönderir.
 • Malzeme, boru hattının alt kısmında ilerler ve hava ile karışmaz.
 • Malzeme, hedef noktaya ulaştığında, hava ve malzeme bir filtre alıcı veya siklon ayırıcı ile ayrılır.
 • Sistem, bir veya iki kap kullanarak sürekli veya kesikli olarak çalışabilir.


Yoğun Faz Taşıma

  Dense Phase

 • Yoğun faz taşıma sistemi, seyrek faz taşıma sistemine göre daha düşük hava hızları kullanan (yaklaşık 5 m/s ila 10 m/s) bir pnömatik taşıma yöntemidir. 
 • Taşınan Malzeme / Hava Miktarı oranı diğer yöntemlere göre daha yüksektir.
 • Malzeme, fiziksel özelliklerine bağlı olarak boru hattı boyunca bloklar halinde (slug flow) hareket eder. 
 • Klasik tip yoğun faz taşıma sistemlerinde hava basıncı ihtiyacı 5-6 bar olmasına rağmen DensPlus yoğun faz taşıma sisteminde hava basıncı 2-3 bar arasında olmaktadır. Böylelikle düşük hava basıncının avantajları tüm sistem boyunca etkisini gösterir.
Yoğun Faz Taşıma
Yoğun Faz Taşıma

  AirPlus

|  Düşük Basınç, Yüksek Fayda...

Yüksek basınçla çalışan klasik sistemlerin aksine, DensPlus yoğun faz taşıma sistemi toz ve granül formundaki dökme malzemelerin yüksek kapasiteli ve uzun mesafelerde taşınabilmesi için ''AirPlus" destek hava kiti teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, taşıma boru hattının çeşitli noktalarına stratejik olarak sıkıştırılmış hava veya azot enjekte ederek ürünü düzenli şekilde hareket ettirir. Böylelikle taşıma basıncı düşer, kırılgan, hassas, aşındırıcı malzemeler ve karışım formülleri, ayrışma olmadan rahatlıkla taşınır. AirPlus'lı sistem, ürünün taşıma hızını kontrol etmenin yanı sıra, sıkıştırılmış hava tüketimini de kontrol eder ve hat boyunca gereken noktalara ekstra taşıma havası uygulanır.

 • VOLDE’ye özel AirPlus teknolojisi ile sağlanabilen daha düşük taşıma hızları sayesinde, malzeme boru yüzeylerine daha az çarpar. Böylelikle ayrışmadan ve kırılmadan taşınması mümkün olur.
 • Aynı taşıma kapasitesi için DensPlus yoğun faz taşıma sisteminde kullanılan boru çapı diğer yöntemlere göre daha küçük olmaktadır.
 • Bu yöntemle malzeme taşınabilecek mesafe diğer yöntemlere göre çok daha uzundur. 400 metreyi aşan projeler gerçekleştirilmiştir. 
Yoğun Faz Taşıma


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlgili Sektörler