Volde
Bilgi Güvenliği Politikamız

Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurları açısından kurumsal bilgilerimizin korunmasını, iş sürekliliğinin sağlanmasını ve güvenlik ihlallerinden doğan risklerin en aza indirgenmesini 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile sağlıyoruz.

  • Gizlilik (Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması) 
  • Bütünlük (Bilginin tam ve doğru olması, yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması)
  • Erişilebilirlik (Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS);

  • Belgeleri gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante eder, etkinliği sürdürerek artırmayı sağlar.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme gerekliliklerini yerine getirir.
  • Güvenliğe yönelik riskleri sistematik bir şekilde yönetir.
  • Güvenlik olaylarından doğan gelir veya fırsat kaybını en aza indirir.
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlar.
  • Bilgi güvenliği gerekliliği konusunda farkındalığı artırır.
  • Markamızın itibarını ve güvenilirliğini korur.
Bilgi Güvenliği Politikamız