Volde

Katkı Dozajlama

  Mikro Bileşenlerin Tartılması

 

  Katkı dozajlama sistemi, reçeteye az miktarda giren katkıların hassas olarak tartılmasını ve formülasyona eklenmesini içerir. Yazılım kontrollü olarak yapılan bu işlem ayrı kompakt bir ünite olabileceği gibi ana hammaddelerin de otomatik olarak dozajlandığı bir sistemin parçası olarak da dizayn edilebilir. 

Otomatik katkı dozaj sistemi, malzeme kayıplarını ve maliyetli hataları ortadan kaldırarak son ürünlerin kalitesini ve tutarlılığını sağlar. Böylelikle üretimde çok önemli olan her partide yapılan ürünün aynı kalitede ve özellikte olması sağlanmış olur. Tüm çözümlerimiz, her müşterinin ve uygulamanın gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanır ve üretilir.


  Avantajlar

  • Ürün Kalitesi Artar: Hassas dozajlama sayesinde ürünler daha kaliteli ve tutarlı hale gelir.
  • Atık Miktarı Azalır: Mikro kimyasalların hassas dozajlaması gereksiz fazla kimyasal kullanımını önler ve atık miktarını azaltır.
  • İşçilik Maliyetleri Düşer: Otomasyon, manuel işçilik maliyetlerini azaltır ve süreçleri daha verimli hale getirir.
  • İş Güvenliği Artar: Tehlikeli kimyasalların hassas bir şekilde işlenmesini gerektiren süreçlerde işçilerin güvenliği artar.
  • Daha İyi Belgeleme ve İzleme: Mikro kimyasal tartım sistemleri, süreç izleme ve belgeleme için veri toplama yetenekleri sunar, bu da kalite kontrolünü ve düzenlemelere uyumu kolaylaştırır.

Katkı Dozajlama

  Katkıların Otomatik Tartımı

 

| Otomatik katkı dozajlama sistemi, reçeteye dahil edilen mikro katkı maddelerinin hassas bir şekilde tartılması ve formülasyona otomatik olarak eklenmesini içerir. Bu sistem, yazılım kontrollü bir süreç olarak tasarlanabilir ve ayrı bir kompakt ünite olarak kullanılabileceği gibi, ana hammaddelerin otomatik dozajlandığı bir sistem parçası olarak da entegre edilebilir.

Otomatik katkı dozajlama sistemi, malzeme kayıplarını en aza indirir ve maliyetli hataları ortadan kaldırarak son ürünlerin kalitesini ve tutarlılığını garanti eder. Bu sayede her parti ürünün aynı kalitede ve özellikte olması, üretimde son derece kritik bir öneme sahiptir. Tüm çözümlerimiz, her müşterinin özel gereksinimlerine ve uygulamalarına göre özel olarak tasarlanır ve üretilir.

  Katkıların Manuel Tartımı

 

| Formülasyondaki mikro katkıların çok sayıda olması durumunda uygulanan çözümlerimizden biri de manuel tartım istasyonları yapılarak doğru ve eksiksiz tartımın sağlanmasıdır. Operatör daha önceden sisteme yüklenen reçetedeki hammaddelerin adını ve tartım miktarını ekranda sırayla görür. Sisteme entegre bir elektronik terazi yardımıyla sırası gelen ürüne giderek manuel olarak tartımı yapar, tartım tam istenilen değerde olduğunda sistem onay verir ve sıradaki malzemenein ne olduğunu ve bunker numarasını gösterir. Bu işlem reçetedeki tüm bileşenler tartıldığında sona erer. Aynı anda birden fazla torbada bu formülasyonu hazırlayarak üretime zaman kazandırır.

Katkı Dozajlama
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlgili Sektörler