Volde

Silo Sistemleri

Veriminizi artırın, kayıplarınızı azaltın...


| VOLDE endüstrinin farklı sektörlerinde toz ve granül formdaki malzemelerin depolanması için silo sistemleri üretmektedir. Silolar depolanacak malzemelerin kimyasal özelliklerine ve fabrikada yerleştirileceği alanın ölçüsüne göre her uygulamaya özel olarak tasarlanır ve imal edilir. Yüksek miktarda hammaddeyi en az alan kaplayarak depolamayı sağlar. Epoksi kaplı karbon çelik veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilen silolar kullanılacak hammaddenin  kimyasal özellikleri ve tüketim miktarına göre en uygun hacim ve konfigürasyonda tasarlanırlar. Kaynaklı ve tek parça (monolitik) veya cıvata bağlantılı (modüler) olarak imal edilebilir. Silolar bazı ekipmanlarla donatılarak otomasyon sistemleriyle entegre edilir, böylelikle üretim verimliliği ve güvenliği sağlanmış olur. Bu sistemler sayesinde malzeme seviyeleri izlenebilmekte, dolum ve boşaltma işlemleri yönetilebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler yapılabilmektedir.

Güvenli, kaliteli stoklama için dayanıklı, yer tasarruflu silolar...Silo Sistemleri


  Opsiyonlar

 • Epoksi kaplamalı karbon çelik veya paslanmaz çelik
 • Kaynaklı tek parça veya cıvata bağlantılı modüler
 • Jet pulse filtre ile toz toplama
 • Vakum ve basınca dayanıklı
 • Ex-proof malzemeler için patlama kapaklı
 • Higroskopik malzemeler için nem alma sistemi
 • Isıtma ve soğutma sistemi, izolasyon
 • Tartım veya radar sensör ile malzeme miktarı izleme
 • Silo Aktivatörü ve Fluidizer ile malzeme boşaltımı

                      

  Avantajlar

 • Fabrika sahasında az yer kaplama
 • Lojistik ve operasyonda minimum işgücü
 • Minimum tozuma, temiz ortam
 • ERP sistemleri ile haberleşme, stok kontrolü imkanı
 • Otomasyon sistemleriyle entegrasyon
 • Birim miktar başına düşük ambalaj maliyeti


Silo Sistemleri

  Silo Dolum Sistemleri

 
| Pnömatik taşıma ile silo dolumu, özellikle toz formundaki malzemelerin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde transferi için ideal bir yöntemdir. Ancak, en uygun sistemin seçilmesi ve tasarlanması, tesisin özelliklerine, taşınacak malzemenin özelliklerine ve taşıma kapasitesine bağlıdır.
Pnömatik taşıma tamamen kapalı bir sistem olduğundan dış ortamdan etkilenmeyen ve dış ortama toz veya malzeme kaçağı olmayan bir taşıma sağlanır. Taşıma hatları, çeşitli yönlerde ve açılarda yerleştirilebilir, bu da karmaşık yerleşime ve sınırlı alanlara sahip tesisler için büyük kolaylık sağlar. Kapalı sistem olması sayesinde çevresel kirlilik ve tozuma olmamaktadır. Ayrıca ürünün kontaminasyondan korunmasına da yardımcı olur. Silo dolum borusu silobas ile gelen dökme malzemelerin siloya dolumu için gerekli donanımdır. Giriş kısmında bulunan klape ve sensör sistemleriyle operatör tarafından yönetilen sistem bu sayede yanlış malzeme dolumuna engel olur.


  Silo Boşaltma Sistemleri

| SiloCone

VOLDE’nin kendi üretimi olan SiloCone bin aktivatör, akma problemi olan malzemelerin silolardan ve bunkerlerden homojen bir şekilde akmasını sağlamak için kullanılır. Bu tür malzemeler sıkışma, köprü oluşturma ve segregasyon (ayrışma) gibi faktörlerden dolayı serbest akış göstermezler. SiloCone bin aktivatör genellikle silonun altına monte edilen ve elastik bağlantılarla asılı bir çelik koniden oluşur. Bu koniye bir titreşim motoru monte edilmiştir. Motor çalıştığında, koninin titreşmesini sağlar, bu titreşim malzemeyi gevşeterek akmasını sağlar. SiloCone bin aktivatör amacı, silo duvarlarına yapışma eğiliminde olan ya da akışı zor olan toz malzemelerin tıkanma sorununu çözmektir. Aynı zamanda, sürekli ve güvenilir malzeme akışını garanti eder, durma süresini azaltır ve manuel müdahaleden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirir.

 

Silo Sistemleri
Silo Sistemleri

| EasyFlow

VOLDE’nin kendi üretimi olan EasyFlow akışkan koni, akma problemi olan malzemelerin yüksek hacimli silolardan rahatça boşaltılabilmesi için kullanılır. Siloya bir flanş ile bağlanan koni üzerinde bulunan aerator ile önceden ayarlanmış basınçta ve debide havayı silo içerisine vererek homojen bir akış sağlar. EasyFlow akışkan koni çelik kısım, hava hazırlama ünitesi ve hava kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Silo hacmine göre belirlenen aerator sayısı ile silo boşaltmada kullanıldığı gibi Pnömatik Blender olarak da kullanılmakta ve çok iyi karışım sonuçları sağlanmaktadır. Karıştırma sırasında mekanik bir karıştırıcı kullanılmadığı için malzemem kırılması minimum düzeyde olmaktadır.

  Silo Ekipmanları

 

Silo Üstü Filtre: Jet pulse şeklinde çalışan filtre silonun dolumu sırasında toz partiküllerinin havaya yayılmasına engel olur. Böylelikle hava kirliliğinin ve malzeme kaybının önüne geçilmiş olur.

Basınç Emniyet Valfi: Silo dolumu sırasında filtrede oluşan muhtemel tıkanmaya önlem olarak kullanılmaktadır. Silo içerisinde basınç oluştuğunda bunu tahliye ederek tehlikenin önüne geçer.

Silo Boşaltma Ekipmanları: Silodaki malzemenin düzgün boşaltılabilmesi ve tıkanma yapmasını engellemek için, malzemenin akış özelliklerine göre silo aktivatörü, fluidizer veya hava pedleri kullanılmaktadır.

Seviye Ölçümü: Silo içerisindeki malzeme miktarı hakkında bilgi veren ekipmanlardır. İhtiyaca göre sadece dolu-boş sinyali verebildiği gibi anlık olarak malzeme miktarını gösteren sensörler de kullanılmaktadır. Daha hassas bilgi gereksinimi durumunda tartım sistemleri kullanılır.

Silo Sistemleri


Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlgili Sektörler