Volde

HFFR Compound Hattı

Hammadde olarak, bigbag ile temin edilen ATH (Alüminyum Trihidroksit), MgOH (Magnezyum Hidroksit) ve CaCO3 (Kalsit) bigbag boşaltma ünitelerinden; 25 kg plastik torbalar ile temin edilen granül formdaki PE (Polietilen) ve EVA (Etilen Vinil Asetat) ise torba atma ünitelerinden vakum taşıma yöntemiyle siklonlara çekilir. Seviye kontrollü tam otomatik çalışan sistemde siklonlar gelen istek sinyalleri doğrultusunda altlarında bulunan Gravimetrik Besleyicileri (Loss in Weight Feeder) besler. Besleyiciler her malzeme için önceden ayarlanmış olan kg/h değerinde malzemeyi extruder’e besler.

Sistem bir operatör panel (touch panel) üzerinden kontrol edilerek tam otomatik olarak çalışır. Underwater Pelletizing soğutma sistemli extruder’den çıkan ürün granül haline getirildikten sonra bigbag çuvallarına doldurulmak üzere vakum transport yöntemiyle siklona çekilir. Bigbag çuvalları istenilen ağırlıkta tartım kontrollü olarak doldurulur, dolum bittiğinde barkod üretilir ve işlem tamamlanır. Müşteri taleplerine göre 25 kg’lık torbalar halinde satılmak istenen ürünler için Açık Ağızlı Torba Dolum sistemi kullanılır.

Tüm bu sistemin kusursuz işlemesi için gerekli olan Extruder besleme sisteminin tasarımı, imalatı ve otomasyonu konusunda hizmet veriyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlgili Sistemler