Volde

Reçete Hazırlama

| Üretim formülünde oran olarak fazla ve orta miktarda kullanılan hammaddeler, genellikle çeşitli besleyiciler kullanılarak bir tartım kefesinde tartılır. Formülde az miktarda bulunan katkı malzemeleri ise daha hassas olarak tartılarak hazırlanır. Katkı tartımı yarı otomatik veya tam otomatik olarak yapılabilir. Hazırlanan karışımlar prosese ve fabrika yerleşimine göre değişen şekilde kendi akışıyla veya vakum pnömatik taşıma yöntemiyle çekilerek miksere ya da dissolver, extruder gibi diğer üretim makinelerine  beslenir. Bununla birlikte oran olarak fazla ve orta miktarda olan hammaddeler tartılı vakum sistemi kullanılarak da dozajlanabilir. Bu, tesis içerisinde farklı yerlerde olan hammaddelerin aynı noktaya beslenmesini sağlamaktadır.

 

Projenin ihtiyaçlarına, prosesin özelliklerine ve kullanılan hammaddelerin miktarına göre çok çeşitli şekilde ve uygulamaya özel olarak tasarlanan reçete hazırlama sisteminin kontrolü PLC otomasyon sistemi yapılır. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek otomasyon ve üretim senaryosunun mümkün olduğu programlama ve operatörün tesise kumanda ettiği SCADA yazılımı sayesinde üretim hassas ve sürekli aynı kalitede devam ettirilmektedir.

 

VOLDE reçete hazırlama sistem çözümleri ;


  • Ana hammadde ve katkıların tam otomatik tartımı
  • Tartılı vakum taşıma sistemi
  • Manuel katkı tartımı
  • Continue dozajlama sistemi
  • Volümetrik ve gravimetrik besleyiciler

 


Reçete Hazırlama

Ana Hammadde Tartımı

  Batch Dozajlama

 

| Sistemde büyük miktarda kullanılacak hammaddeler silolarda ya da bunkerlerde depolanır. Besleyici ekipmanlarda malzemenin yapısına bağlı olarak helezon besleyiciler, bantlı besleyiciler veya titreşimli besleyiciler kullanılır. Hammaddeler dozajlanırken miktarlar hassas terazili tartım kefeleri ile ölçülür. Tüm operasyon bir kontrol sistemi kullanılarak yönetilir, böylece her bir hammaddenin kesin miktarının, belirtilen orana göre dozajlanması sağlanır. Hammaddeler tartıldıktan sonra genellikle bir arıştırma miksere boşaltılır. Mikserden homojen bir şekilde karışmış olarak çıkan malzeme vidalı konveyörler, bantlar veya pnömatik sistemler gibi taşıma sistemleri ile üretim makinelerine aktarılır.


| Otomatik dozajlama sistemleri ile her partide aynı oranda hammadde kullanılarak üretim kalitesinin sürekli aynı olması sağlanır. Ayrıca bu sistemler verimliliği artırarak üretim sürecini manuel işlemlere göre daha hızlandırır. Genellikle manuel ölçümlerde karşılaşılan insan hatası olasılığı önemli ölçüde azalır. Ayrıca, bu sistemlerin bilgisayarlı yapısı izlenebilirliği kolaylaştırarak partilerin, miktarların ve hammadde kullanımlarının belgelenmesini ve izlenmesini kolaylaştırır. VOLDE otomatik tartım ve dozaj sistemleri Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) veya Üretim Yürütme Sistemleri (MES) ile entegre olma kapasitesine sahiptir. Bu entegrasyon kesintisiz üretim planlamasına, envanter yönetimine ve gelişmiş kalite kontrolüne olanak tanır.

Reçete Hazırlama
Reçete Hazırlama

  Continue Dozajlama

 

| Continue dozajlama sistemlerinde, üretime giren malzeme akış miktarı sabit tutulur ve kesintiye uğramadan, ayarlanan kapasitede aynı debide akması sağlanır. Bu sistemler, özellikle yüksek kapasiteli ve kesintisiz üretim prosesleri için VOLDE tarafından tasarlanmaktadır. Continue dozajlama sistemlerinde formülde bulunan her bir malzeme kesintisiz olarak beslenir ve her biri sabit bir boşaltma kapasitesinde (kg/h) çalıştığından karışım oranı sürekli sabit kalır. VOLDE Loss in Weight (Azalan Ağırlık) besleyiciler bu sistemlerde kullanılan en önemli ekipmanlardır. Continue mikser ya da extruder öncesinde kurulan bu sistemde genellikle bir toplama konveyöründen geçen ana malzemenin üzerine akış halindeyken belli oranlarda diğer katkı malzemeleri Loss in Weight Besleyicilerle eklenerek her kesitte içeriği aynı olan homojen sandviç yapı oluşturur.

  Mikro Katkı Tartımı

 

| Formülde az miktarda kullanılan katkı malzemeleri uygulamaya göre yarı otomatik veya tam otomatik sistemlerle tartılarak ana ürüne katılırlar. Genellikle 25kg kapasiteli torbalarla üretime katılan bu hammaddeler torba atma bunkerleri yardımıyla stoklanır ve uygun dozajlama cihazlarıyla tartılırlar. İhtiyaca göre tasarlanan

 

- Manuel tartım istasyonları

- Yarı otomatik dozajlama üniteleri

- Tam otomatik dozajlama sistemleri

 

katkı malzemelerini en hassas şekilde hazırlayarak reçeteyi tamamlar. Mikro katkı tartımının amacı, ürün kalitesini artırmak, işçilik maliyetlerini azaltmak ve süreçlerin hassas kontrolünü sağlamaktır. 


Reçete Hazırlama
Reçete Hazırlama

  Tartılı Vakum Taşıma

 

| Dozajlama sistemlerinde değişik hammaddelerin istenen kg değerlerinde tartılması işlemi çeşitli besleyicilerle batch veya continue tarzda yapılabileceği gibi; tartım işlemi hammaddeyi pnömatik olarak vakumla taşırken de yapılabilir. Genellikle formülasyondaki çoğunluk miktarı oluşturan hammaddeler için tercih edilen bir yöntem olup, silolarda stoklanan malzemeler için çok uygun bir çözümdür. VOLDE bu konudaki tecrübesi ve uzmanlığı sayesinde en ince tozlarda bile istenen kapasiteyi ve dozajlama hassasiyeti değerini sağlamakta ve daha hassas, daha pratik tesisler kurmaktadır.

  Proses Otomasyonu

 

| Proses otomasyonu, endüstriyel süreçlerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan kritik bir teknolojidir. Bu sistemler, tesis operasyonlarını izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için otomatik cihazlar ve yazılımlar kullanır. Proses otomasyonu, üretim süreçlerini daha hassas hale getirir, hata olasılığını azaltır, işçi güvenliğini artırır ve enerji maliyetlerini optimize eder. Aynı zamanda veri toplama ve analizi ile sürekli iyileştirme fırsatları sunar. İşte proses otomasyonunun endüstriyel dünyada oynadığı kritik rol, üretkenliği artırırken operasyonel mükemmeliyeti destekliyor.

Reçete Hazırlama
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlgili Sektörler